Klachtenprocedure

Klachten moeten binnen vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij Margo Hendriks OR training & coaching. Uw klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan gaan wij er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de trainer. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat, dan kunt u schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

Margo Hendriks OR training & coaching Bloemstraat 11 8162 CS Epe info@margohendrikstc.nl

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 dagen) contact opgenomen met de klant om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde,

Mr. C.P. van den Eijnden

De Voort Advocaten │ Mediators Professor

Cobbenhagenlaan 75 Postbus 414

5000 AK TILBURG

Telefoon: 013 466 88 88

Email: info@devoort.nl

De kosten daarvan worden betaald door Margo Hendriks OR training & coaching. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

De totale afhandeltermijn is van de klacht vanaf binnenkomst is 6 weken, indien de klacht niet binnen het gestelde afhandeltermijn afgehandeld kan wordt de klager hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Alle klachten worden bij binnenkomst geregistreerd en vast gelegd en bewaard voor een termijn van 2 jaar.