Open inschrijvingen voor 2018.

Open inschrijvingen voor 2018.

OR-training: ‘De mogelijkheden die de Arbowet biedt’

Tijdens deze training leggen we met elkaar een goede basis om op een enthousiaste en effectieve wijze een bijdrage te leveren aan het Arbobeleid binnen de eigen organisatie. Doelstelling van de training is de OR-leden toe te rusten effectief vorm te geven aan de rol van de OR op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Dag 1 staat in het teken van de algemene basiskennis en in dag 2 gaan we met name in op specifieke onderdelen van het Arbobeleid en de mogelijkheden van de OR hierbij. Tijdens dag twee maken de deelnemers kennis met het gebruik van een aantal praktische tools. 

http://margohendrikstc.nl/down...

DB-training: ‘Hoe de OR optimaal ondersteunen’

Tijdens deze training leggen we een goede basis voor het Dagelijks Bestuur van de OR om op een enthousiaste en effectieve wijze de OR op maat te ondersteunen. Doelstelling van de training is om de DB-leden toe te rusten hoe op een effectieve manier vorm te geven aan de rol die het DB heeft.

Dag 1 staat in het teken van leiderschap, effectieve werkwijze van de OR en procesbegeleiding. Dag 2 behandelen we de teamontwikkeling van de OR, de communicatie tussen DB en bestuurder, de rol van het DB bij het behandelen van stukken. 

http://margohendrikstc.nl/down...