Hoe beter de training aansluit bij jullie situatie, des te meer jullie ervan leren. Wij leveren altijd maatwerk: toegesneden op de uitdagingen van de OR en de organisatie. De OR-training wordt in nauwe samenspraak met de OR ontwikkeld.

OR -training op maat

OR- training op maat: écht toegesneden op de uitdagingen van de OR

Specifieke thema's die jullie willen behandelen en jullie leerdoelen vormen de basis van de OR-maatwerktraining. Jullie praktijk staat dus centraal, wat betekend dat we resultaat gericht en praktisch aan de slag gaan. Dit doen we door actuele thema's en casuïstiek uit jullie praktijk tijdens de training te behandelen. De onderwerpen voor een maatwerktraining kunnen dus divers zijn. Het programma voor de training wordt om deze reden in nauwe samenspraak met jullie opgesteld en indien nodig zetten we een van onze specialisten in op een bepaald cursusonderdeel. Tijdens de training maken we de vertaalslag naar jullie praktijk waardoor opgedane kennis direct toepasbaar is.

Mochten jullie de wens hebben dat wij jullie een langere periode begeleiden dan maken we graag samen met jullie een ontwikkelplan voor de OR.

Onderwerpen

Basiscursus eerste ondernemingsraad (OR)(incompany)

Basiscursus eerste ondernemingsraad (OR)(incompany)

De aftrap met de eerste OR! In de basiscursus eerste OR nemen we in twee dagen de basis van het OR- werk door. Wat zij je taken als OR? Welke wetten zijn van belang? Hoe organiseer je een achterbanbijeenkomst? Hoe geeft je vorm aan de samenwerking tussen OR, bestuurder en HR? Op al je vragen krijg je antwoord in de basiscursus eerste OR. Met een rugzak vol kennis, praktische handvatten en inspiratie kunnen OR, bestuurder en HR aan de slag!

Lees meer
OR training ondernemende OR en een strategische werkwijze (incompany)

OR training ondernemende OR en een strategische werkwijze (incompany)

Veranderprocessen in organisaties worden steeds vaker vorm gegeven in pilots, lean trajecten, visiedocumenten, houtskoolschetsen en hoe ze verder heten. In welke vorm het veranderproces ook gegoten wordt, het is voor de OR ingewikkeld om op deze processen invloed te behouden. Leer als OR vooraan in de trein te zitten, initiatieven te nemen en de volledige invloed te gebruiken.

Lees meer
Als OR aan de slag met duurzame inzetbaarheid. (incompany)

Als OR aan de slag met duurzame inzetbaarheid. (incompany)

Benoemd de organisatie regelmatig dat zij vorm gaat geven aan duurzame inzetbaarheid, maar is het voor de OR niet duidelijk hoe men dit denkt te realiseren? Blijft het begrip ‘Duurzame inzetbaarheid’ voor de OR een containerbegrip waarbij het lastig is om concreet te benoemen welke aspecten van Duurzame inzetbaarheid waardevol voor medewerkers en organisatie zijn? Dan helpen wij u graag tijdens een maatwerktraining voor uw OR om vanuit de OR het een concreet voorstel richting de bestuurder te komen. Tijdens deze cursusdag gaat de OR aan de slag om een maatwerk voorstel uit te werken op het gebied van Duurzame inzetbaarheid. Op basis van de ontwikkelingen in de eigen organisatie komt de OR stapsgewijs tot een concreet uitgewerkt voorstel waarover de OR vervolgens het gesprek met de bestuurder aan kan gaan

Lees meer
OR training: Analysemodellen voor de OR

OR training: Analysemodellen voor de OR

OR-leden krijgen heel veel informatie te werken en er gaat vaak veel tijd zitten in het doornemen van alle stukken. Daarnaast kun je soms door de grote hoeveelheid informatie de draad kwijt raken. Laat staan dat je de informatie een week na het lezen nog scherp op je netvlies hebt staan. Leer middels analysemodellen overzicht te creëren en een scherp oordeel te formuleren over de informatie en het voorgenomen besluit.

Lees meer
OR basiscursus: Arbo – en arbeidstijdenwet

OR basiscursus: Arbo – en arbeidstijdenwet

Hoe pak je als OR de arbeidsomstandigheden aan? Wat kun je doen op het moment dat er sprake van veel werkstress is of hoe draag je bij aan de beperking van het ziekteverzuimbeleid? Wat moet je met al die plannen van aanpak van de RI&E? Mogen ze de lunchpauze zomaar verschuiven? Leer vormgeven aan de rol van de OR bij het Arbobeleid en vraagstukken rondom arbeidstijdenwet in de organisatie.

Lees meer
OR training: effectieve achterbancommunicatie

OR training: effectieve achterbancommunicatie

Participatie van medewerkers staat bij veel OR-en boven aan de to do list. Helaas is dit niet altijd wederzijds. Hoe zorg je ervoor dat je de gehele achterban bereikt en dat het ook wat oplevert? En hoe inspireer je de achterban om zelf in actie te komen? Zodat je als OR zoveel mogelijk input van de achterban krijgt? Kortom een OR training voor achterbancommunicatie waar achterban én OR geïnspireerd van raken.

Lees meer
OR training onderhandelen als  ondernemingsraad (OR) (incompany)

OR training onderhandelen als ondernemingsraad (OR) (incompany)

Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen tussen de OR en de bestuurder? Hoe kun je communicatie strategisch inzetten? Wanneer ga je onderhandelen met de bestuurder? En hoe onderhandel je scherp zonder het contact te verliezen? De sleutel tot succes wanneer communicatie geen trucje is maar doelbewust en strategisch wordt ingezet.

Lees meer
OR-training: Teambuilding (incompany)

OR-training: Teambuilding (incompany)

Heeft de OR een nieuwe stimulans nodig, wil je als OR meer gebruik maken van ieders kwaliteiten of de onderlinge communicatie verbeteren? Of misschien met elkaar terug kijken naar de drukke tijden in het OR-werk die jullie hebben gehad? Wil ja als OR het team naar een hoger plan brengen? Teambuilding om beter samen te werken door elkaar te versterken en ieders kwaliteiten optimaal te benutten.

Lees meer
LINK-assessments

LINK-assessments

Het LINK profiel is een instrument dat jouw gedrags- en communicatiestijl in kaart brengt. LINK zorgt ervoor dat je jezelf en anderen beter gaat begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op de persoonlijke behoefte van anderen. Verschillen tussen anderen meer waarderen en conflicten voorkomen. LINK maakt communicatie toegankelijk, doordat je beter begrijpt hoe jij overkomt en je de ander beter gaat begrijpen en hierop kunt inspelen.

Lees meer
De OR in de flow met Scrum! (incompany)

De OR in de flow met Scrum! (incompany)

Willen jullie Agile werken met de OR? Sneller kunnen inspringen op veranderingen tijdens een adviestraject, de stakeholders meer betrekken bij jullie werk of meer structuur en snelheid krijgen in jullie werkzaamheden. Durven jullie het aan om kritisch te zijn en elkaar uit te dagen om continue te verbeteren? Ja, wij gaan Scrummen!

Lees meer

Het organiseren van de OR verkiezingen: De Verkiezingscoach

‘Zekerheid in de drukke tijden van de OR verkiezingen: de verkiezingscoach ontzorgt’
Het organiseren van de OR- verkiezingen: een flinke klus en drukke tijden. Het moment om alles weer eens goed onder de loep te nemen en de OR weer goed op de kaart te zetten binnen de organisatie. Bij het organiseren van de OR verkiezingen komt veel kijken en dat kan nog wel eens vragen opleveren. Als verkiezingscoach ondersteunen we OR's die aan de vooravond van de verkiezingen staan of organisaties waarbij er voor het eerst een OR wordt ingesteld.

Foto van quootie
Secretaris OR Westerveld & Nederlof

De cursus heeft aan mijn verwachting voldaan. Het enthousiasme en de kennis waarmee Margo de cursus heeft verzorgd en de inzichten die ze biedt, werken zeer aanstekelijk op de groep om ermee aan de slag te gaan. Het is zeker niet de hele dag op de stoel zitten en naar de opleider luisteren. Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht! Ik heb Margo als opleider en persoon als zeer prettig ervaren.

Foto van quootie
OR-lid Incotec

Margo geeft op een hele prettige manier training! Ze heeft veel kennis wat ze goed overbrengt.

Meer Klantervaringen